NeuroHUB

AKTIVIRAJTE KOLEKTIVNI POTENCIJAL VAŠEG TIMA

Profesionalna fasilitacija sastanaka i radionica

O namaKONTAKT

O NAMA

NeuroHUB. Profesionalna i kreativna fasiltacija sastanaka i radionica na putu razvoja kolaboracije, unapređenja komunikacije, kreiranja inovacija, digitalnih transformacija i učenja.

Tokom 12 godina, radili smo na organizaciji, kreiranju i fasilitaciji velikog broja sastanaka i radionica. Teme sastanaka su bile veoma različite. Detaljno definišemo sadržinu i željeni ishod svakog pojedinačnog sastanka. Primenjujemo rezultate različitih istraživanja Neuronauke, liderstva i upravljanja, različite metodologije ( Lego® SeriousPlay®, Design Thinking, Business Model Canvas…) i tehnike. Razvijamo se zajedno sa našim klijentima. Vrhunski kvalitet onoga što isporučujemo za nas je uvek bio i ostaće prioritet.

Ponosni smo na naše fasilitatore koji su iskusni profesionalci sa decenijskim iskustvom. Naši fasilitatori su aktivni članovi Internacionalne Asociacije Fasilitatora, Sertifikovani Lego® SeriousPlay® fasilitatori, Trenirani Design Thinking fasilitatori… Konstantno ulažemo u razvoj naših fasilitatora i primenu najnovijih naučnih istraživanja, tehnika i metodologija fasilitacije.

NAŠE USLUGE

Profesionalna fasiltacija sastanaka i radionica. Pomažemo klijentima da uštede vreme i novac, umanje rizik poslovanja i donesu najbolje odluke za vrhunske rezultate svojih organizacije. Mi podržavamo timove da budu fokusirani, produktivni i efikasni. Pažljivo planiramo i pripremamo sastanke/radionice. Detaljno definišemo ciljeve i željene ishode. Identifikujemo odgovarajuće učesnike. Razvijamo teme i agende sastanka/radionice. Organizujemo logistiku i adekvatan prostor. Profesionalno fasilitiramo sastanke i radionice, kreiramo akcione planove i definišemo naredne korake.

FASILITACIJA SASTANAKA

Kreiramo i fasilitiramo sastanke u skladu sa željenim ishodima i poslovnim ciljevima.

FASILITACIJA PLANIRANJA STRATEGIJE

Pomažemo u kreiranju  jasnih  strategija poslovanja kompanija i timova 

FASILITACIJA RAZVOJA TIMA

Facilitacija kreiranja vizije tima, unapređenja kolaboracije i komunikacije, fasilitacija promena i transformacija

OBUKA FASILITATORA

Organizujemo obuke fasilitatora i pružamo konstantnu podršku našim polaznicima

PROJEKTI

Tokom 12 godina, radili smo na organizaciji, kreiranju i fasilitaciji velikog broja sastanaka i radionica. Teme sastanaka su bile veoma različite. Detaljno definišemo sadržinu i željeni ishod svakog pojedinačnog sastanka. Primenjujemo rezultate različitih istraživanja Neuronauke, liderstva i upravljanja, različite metodologije ( Lego SeriousPlay, Design Thinking, Business Model Canvas...) i tehnike. Razvijamo se zajedno sa našim klijentima. Vrhunski kvalitet onoga što isporučujemo za nas je uvek bio i ostaće prioritet.

KREIRANJE NOVOG DIGITALNOG PROIZVODA

Radionica održana uz zajedničko učest...

ISPITIVANJE FAKTORA MOTIVACIJE ČLANOVA TIMA

This is a project you’ve worked on. Gi...

UNAPREĐENJE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI NA RADU

Radionica posebno prilagođena velikoj m...

KREIRANJE STRATEGIJE I VIZIJE TIMA

Radionica održana uz zajedničko učest...

OSNIVAČ

dr Svetozar Janković
dr Svetozar Janković
Cetifikovani Lego® SeriousPlay® fasilitator, član Internacionalnog udruženja fasilitatora i EuroCloud ambasador.

Dr Svetozar Janković je specijalizovan kao fasilitator i konsultant za oblasti: razvoj strategije, upravljanje promenama, organizacione/digitalne transformacije i kreativne inovacije. Poseduje iskustvo rada sa domaćim firmama, velikim multinacionalnim kompanijama kao i sa Startapima i Univerzitetima.

KONTAKTIRAJTE

NAŠE SERTIFIKOVANE FASILITATORE


Ukoliko imate pitanja, nedoumice ili predloge vezane za poslovanje NeuroHUB-a, budite slobodni da nas kontaktirate. Potrudićemo se da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.
© Copyright 2019 All Rights Reserved NeuroHUB.rs