Blog

Kako uspešni lideri povećavaju angažovanost zaposlenih u timu/organizaciji?

Pre svega, kroz kreiranje, jasno razumevanje i konstantno unapređenje jake organizacione kulture. Organizaciona kultura prenosi zaposlenima organizacione vrednosti koje će usmeravati njihovo ponašanje. Uspešni lideri konstantno unapređuju organizacionu kulturu vodeći računa o uspehu organizacije ali posebno i o ličnom uspehu zaposlenih. Kada je organizaciona kultura usklađena sa organizacionim/timskim uspehom ali i sa ličnim uspehom zaposlenih dobićete njihovo veće angažovanje. Uspešni lideri kreiraju i implementiraju takav sistem.💯

Ukoliko želite da kreirate jaku organizacionu kulturu i sistem u kojem će sami zaposleni želeti da pruže najviše, tokom internih sastanaka aktivno uključite svoje zaposlene, pažljivo ih slušajte, počnite da koristite različite alate facilitation, principe gamification i metodologiju legoseriousplay .👌 Može vam biti od velike pomoći.👍 www.lsp.rs …evo, ovako to mi radimo 👇 www.NeuroHUB.rs

Gamification Serbia MeetupsScenario: Desilo se…
KONTAKTIRAJTE

NAŠE SERTIFIKOVANE FASILITATORE


Ukoliko imate pitanja, nedoumice ili predloge vezane za poslovanje NeuroHUB-a, budite slobodni da nas kontaktirate. Potrudićemo se da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.
© Copyright 2019 All Rights Reserved NeuroHUB.rs